(+34) 650 783 829

(+34) 650 783 829

Política de privacitat

Avís Legal i Responsabilitat

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat o tenen drets d’titular de l’empresa a què fa referència la web, i per tant tots els drets estan reservats. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts. La utilització indeguda o no autoritzada de la informació continguda en aquesta web, així com els perjudicis que es puguin ocasionar en els drets de la propietat intel·lectual de titular de l’empresa a què fa referència el web donarà lloc a les accions que legalment corresponguin i, si escau, a les responsabilitats que d’aquest exercici es derivin. No es garanteix que la informació facilitada a través d’aquesta web estigui exempta d’informació introduïda erròniament de forma involuntària. Podent verificar la informació mitjançant contacte telefònic o per un altre mitjà amb el titular de l’empresa a què fa referència la web. Les dades contingudes en aquest lloc tenen únicament caràcter informatiu. Tant l’accés al web, com l’ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa són de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. el titular de l’empresa a què fa referència la web no es fa responsable de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús d’informació.

Protecció de Dades.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), les dades subministrades per l’Usuari quedaran incorporades en un fitxer automatitzat, el qual serà processat exclusivament per a la finalitat descrita. Aquests es recolliran a través dels mecanismes corresponents, els quals només contindran els camps imprescindibles per poder prestar el servei requerit per l’Usuari. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció adequat, segons el Reial Decret 994/1999 de 11 de juny, prenent-se les mesures de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat per part de tercers que les puguin utilitzar per a finalitats diferents per les que han estat sol·licitades a l’usuari. Les dades de caràcter personal objecte de tractament automatitzat només podran ser cedits, segons consta en l’article 11 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, per al compliment de fins directament relacionats amb les funcions legítimes de cedent i de l’cessionari amb el previ consentiment de l’afectat. L’usuari podrà sol·licitar la informació incorporada sobre ell mateix i així mateix podrà donar-se de baixa de sistema enviant una comunicació a titular de l’empresa a què fa referència la web.

El present Política de Privacitat estableix els termes en què Delta Immogestió usa i protegeix la informació que és proporcionada pels seus usuaris a l’hora d’utilitzar el seu lloc web. Aquesta companyia està compromesa amb la seguretat de les dades dels seus usuaris. Quan li demanem omplir els camps d’informació personal amb la qual vostè pugui ser identificat, ho fem assegurant que només es farà servir d’acord amb els termes d’aquest document. No obstant això aquesta política de privacitat pot canviar amb el temps o ser actualitzada pel que li recomanem i emfatitzem revisar contínuament aquesta pàgina per assegurar-se que està d’acord amb aquests canvis.

Informació que és recollida

El nostre lloc web podrà recollir informació personal per exemple: Nom, informació de contacte com la seva adreça de correu electrònica i informació demogràfica. Així mateix quan sigui necessari podrà ser requerida informació específica per processar alguna comanda o realitzar un lliurament o facturació.

Ús de la informació recollida

El nostre lloc web empra la informació per tal de proporcionar el millor servei possible, particularment per mantenir un registre d’usuaris, de comandes en cas que apliqui, i millorar els nostres productes i serveis. És possible que siguin enviats correus electrònics periòdicament a través del nostre lloc amb ofertes especials, nous productes i altra informació publicitària que considerem rellevant per a vostè o que pugui brindar algun benefici, aquests correus electrònics seran enviats a l’adreça que vostè proporcioni i podran ser cancel·lats en qualsevol moment.

Delta Immogestió està altament compromès per complir amb el compromís de mantenir la seva informació segura. Fem servir els sistemes més avançats i els actualitzem constantment per assegurar-nos que no hi hagi cap accés no autoritzat.

Cookies

Una cookie es refereix a un fitxer que és enviat amb la finalitat de sol·licitar permís per emmagatzemar al seu ordinador, a l’acceptar aquest fitxer es crea i la cookie serveix llavors per tenir informació respecte a el trànsit web, i també facilita les futures visites a una web recurrent. Una altra funció que tenen les cookies és que amb elles les web poden reconèixer individualment i per tant brindar-te el millor servei personalitzat de la seva web.

El nostre lloc web fa servir cookies per a poder identificar les pàgines que són visitades i la seva freqüència. Aquesta informació és emprada únicament per a anàlisi estadística i després la informació s’elimina de forma permanent. Vostè pot eliminar les cookies en qualsevol moment des del seu ordinador. No obstant això les cookies ajuden a proporcionar un millor servei dels llocs web, estàs no donen accés a informació del seu ordinador ni de vostè, a menys que vostè així ho vulgui i la proporcioni directament. Vostè pot acceptar o negar l’ús de cookies, però la majoria de navegadors accepten cookies automàticament ja que serveix per tenir un millor servei web. També vostè pot canviar la configuració del seu ordinador per declinar les cookies. Si es declinen és possible que no pugui utilitzar alguns dels nostres serveis.

Enllaços a Tercers

Aquest lloc web pogués contenir enllaços a altres llocs que puguin ser del seu interès. Una vegada que vostè de clic en aquests enllaços i abandoni la nostra pàgina, ja no tenim control sobre el lloc a què és redirigit i per tant no som responsables dels termes o privacitat ni de la protecció de les seves dades en aquests altres llocs tercers. Aquests llocs estan subjectes a les seves pròpies polítiques de privacitat per la qual cosa és recomanable que els consulti per confirmar que vostè està d’acord amb aquestes.

Control de la seva informació personal

En qualsevol moment vostè pot restringir la recopilació o l’ús de la informació personal que és proporcionada al nostre lloc web. Cada vegada que se li demani omplir un formulari, com el d’alta d’usuari, pot canviar la selecció l’opció de rebre informació per correu electrònic. En cas que hagi marcat l’opció de rebre el nostre butlletí o publicitat vostè pot cancel·lar-la en qualsevol moment.

Aquesta companyia no vendrà, cedirà o distribuirà la informació personal que és recopilada sense el seu consentiment, llevat que sigui requerit per un jutge amb una ordre judicial.

Delta Immogestió es reserva el dret de canviar els termes de la present Política de Privacitat en qualsevol moment.

Ompli el següent formulari i rebrà avisos sobre propietats del seu interès.

Compare Properties

Compare (0)